הממשלה החליטה על שורת החלטות מיידיות:

  1. הגבלת התקהלויות:
  • אולמות, ברים, מועדונים ובתי תפילה: עד 50 משתתפים. בכפוף לאישור ועדה בכנסת.
  • התקהלויות במקומות סגורים: עד 20 איש. (יכנס לתוקף החל ממחר בשעה 08:00). 
  1. הגברת האכיפה על ההתקהלויות ובמרחב הציבורי.
  2. תמיכה כלכלית נוספת למגזרים שיפגעו.