סגירת כלל מקומות העבודה, למעט מקומות עבודה חיוניים שיפעלו על פי תקנות שיאושרו

  •  סגירת השווקים
    *חנויות לממכר מזון ופארם ונותני שירות חיוני יורשו להמשיך לפעול.
  • הגבלת מרחק יציאה מהבית עד 1000 מטר, מלבד סיבות שיאושרו
  • תפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, עד 20 אנשים וברדיוס של עד 1000 מטר ממקום המגורים. (לגבי הפגנות – ההחלטה כפופה לתיקון חקיקה בכנסת).
    * בתי הכנסת יהיו סגורים בתקופת הסגר, למעט תפילות ביום הכיפורים בהתאם למתווה שאושר.
  • התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת
  • סגירת כלל ענפי הספורט למעט משחקים בינלאומיים רשמית