פתיחת מלונות וצימרים, ספריות, שמורות טבע ובריכות שחיה.
פתיחת השוק הקמעונאי, הגעה לים לצרכי ספורט, בוטלה המגבלה על תפילה במרחק של 500 מטרים ממקום המגורים\עבודה (נותרת מגבלה של 19 אנשים בשעת תפילה במקום פתוח).

קיום ברית מילה בהשתתפות של עד 19 אנשים (במקום 10)., במקום ציבורי ובמקום עבודה נקבע כי בבניין של מעל 5 קומות תתאפשר שהייה של חצי מהתפוסה המירבית המותרת במעלית (אפשרות לשהייה של מעבר ל-2 אנשים במעלית).

נקבע שטיפול נפשי יותר לקיום גם ללא מסיכה, ובלבד שישמר מרחק של 3 מטר בין המטפל למטופל.

 וגם הפעלת מקוואות.