לא ניתן יהיה לבצע מעבר בין קופות החולים באתר הביטוח הלאומי או ברשות הדואר.

בקשה למעבר לקופת חולים תוגש לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות באמצעות אתר האינטרנט של נציבות קבילות הציבור בלבד.

בהתאם להוראות שעת החירום מעבר בין קופות יהיה מוגבל לכמות של עד 700 חברים חדשים לכל קופת חולים.