• איים הירוקים באילת ובים המלח:

  1. באזורים אלה יופעלו:
    1. בתי אוכל בשטח פתוח במתכונת של ישיבה במקום, עם מספר אנשים שלא יעלה על 50
    2. אטרקציות תיירותיות בשטח פתוח, בתנאי "תו סגול" הקבועים בתקנות
    3. מסחר בחנויות רחוב ומרכזי קניות פתוחים, עם תפוסה של אדם לכל 7 מ"ר ולכל היותר עד 20 אנשים
  2. לעניין הפעלת חדרי אוכל ובריכות במתקני אירוח המיועדים לאורחי מתקן האירוח: תפוסה של עד 50% מהתפוסה המותרת בחדר האוכל ובמי בריכת השחייה – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 6 מ"ר.
  3. תקבע עבירה על אי-קביעת מנגנון לוויסות מספר השוהים בעסקים הפועלים באזור תיירות מיוחד (שהקנס בגינה הוא 2,500 ₪) וכן עבירה על הפעלת בית אוכל במבנה ולא בשטח פתוח (עם קנס של 5,000 ₪). לגורמים המוסמכים לאכיפה יהיו סמכויות אכיפה גם ביחס לעסקים באזור תיירות מיוחד.