המידע המלא אודות הפוליסה שמעניקה לנושאי משרות בכירות כיסוי במקרים של תביעות אישיות

נושאי משרות בכירות בחברות פרטיות, ארגונים וחברות שנסחרות בבורסה, ניצבים לא פעם מול הצורך לאזן בין פעילות למען חברותיהם לבין החשש מתביעה אישית בגין אותה פעילות. מדובר בשורה ארוכה של ממלאי תפקידים בה נמצאים לא רק הדירקטור אלא גם סגני מנכ"לים, מנהלים כלליים ועוד. הפסד כלכלי של גורמים שונים כמו בעלי מניות למשל, בשל מעשים שנעשו שלא כדין, עשויים להוביל אותם להגיש תביעות אישיות בסכומי עתק כנגד המכהנים בתפקידים בכירים בחברה הרלוונטית. תביעות מסוג זה מוגשות גם במצבים בהם אותם המעשים נעשו בתום לב ומתוך רצון לסייע לחברה, כך שההגנה מפניהן נדרשת גם במצבים כאלו.

 

אילו חובות חלות על נושאי משרות בכירות?

על נושאי המשרות הבכירות חלות מספר חובות ביחס לחברות בהן הם פועלים, על פי חוק:

  1. חובת הזהירות – על פי סעיף 35 לפקודת הנזיקין, אדם שגרם לנזק יחויב בגינו במקרים בהם חובתו הייתה "שלא לנהוג כפי שנהג" כלפי מי שניזוק מהמעשה.
  2. חובת האמונים – נושאי משרות בכירות בחברות מחויבים לפעול לטובתן, מתוך אמונים לחברה ורצון להיטיב עמה. בחוק החברות נכתב שהוא "ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה". פעולות כאלה הן למשל תחרות עם החברה או כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים.

 

לצד החובות הללו חלות גם חובות נוספות כלפי סוגים רבים של גורמים, החל מעובדי החברה, דרך בעלי המניות השונים ועד לבנקים, מס הכנסה וכדומה. כל גורם והחובה הרלוונטית כלפיו.

דירקטורים

חשב לעצמך מסלול מחדש

ההגנות המוענקות לנושאי משרות בכירות – תשתית מותאמת להתנהלות נכונה

על מנת להעניק לנושאי משרות בכירות את ההגנה המתאימה במצבים של הפסד כלכלי שנגרם לתובעים פוטנציאליים, יכולות חברות להחליט לפטור אותם מאחריות לנזקים מלכתחילה. זאת למעט במקרים מסוימים כמו למשל ניצול החברה למטרות אישיות. אפשרות נוספת היא אפשרות של שיפוי, כלומר תשלום כספי בגין ההוצאות עמן נושא המשרה מתמודד במקרה והתרחיש אכן יתקיים בפועל, החל מעלויות עורכי דין ועד לאלה שנקבעו בהתאם לפסק הדין. מדובר בכיסוי לא רק במקרים של הפסד בתביעה אלא גם בכל הנוגע להוצאות הנדרשות במהלכה.

האפשרות השלישית היא פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים , שמעניקה לחברות את האפשרות לבטח את נושאי המשרות בהן, במטרה להיערך מראש להתמודדות מקיפה עם סיכונים אפשריים. מדובר במגמה שהולכת ומתרחבת משום שכיום, בניגוד לעבר, האחריות האישית על נושאי משרות בכירות מוטלת לא רק במצבי קיצון. כתוצאה מכך ניתן לראות הטלת אחריות אישית לעתים קרובות יותר, מתוך רצון להתמודד עם דרישות של עובדים, לקוחות או ספקים.

 

היתרונות של פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

לפוליסה שהוזכרה יתרונות רבים, בכל הנוגע להגנה על נושאי משרות בכירות בשורת מקרים בגין הפרת החובות שהוזכרו קודם לכן. בין המקרים הרלוונטיים:

  • הפרת אמונים כלפי החברה או כלפי צד שלישי – במצבים בהם ההפרה נעשתה בתום לב, כל עוד לנושא המשרה יסוד סביר להניח שלא מדובר שלא מדובר בפעולה שתפגע בחברה בה הוא פועל או בצד השלישי. מדובר בהפרה שאין בה כוונה לגרום נזק ביודעין, בין אם לחברה כולה או לאדם רלוונטי אליה. הסעיף לא תקף במצבים של הפרת אמונים ביודעין, תוך הבנה של בעל המשרה שבמעשיו הוא עשוי לגרום לנזק או לפגוע באמון שניתן לו. גם מקרים של פעולה במטרה להפיק רווח אישי אינם של נושא המשרה אינם מכוסים בהקשר זה.
  • הפרת חובת הזהירות – במצבים בהם מדובר בגרימת נזק לחברה או לאדם רלוונטי בשל התרשלות של בעל התפקיד. לא מדובר במצבים של חובת זהירות שהופרה עקב כוונה מראש תוך הבנה של נושא המשרה שבמעשיו הוא מפר את החובה, או במקרים בהם היא הופרה בשל פזיזות של אותו בכיר.

 

באילו מצבים נוספים מועילה הפוליסה?

תביעות אישיות כנגד בכירים מוגשות בדרך כלל במצבים של הפסדים כלכליים נקודתיים, אך גם בתקופות בהן חברות או ארגונים נבחנים על ידי אחרים. מצבים כאלה מתרחשים בדרך כלל כאשר חברות עוברות תהליכי מיזוג או איחוד, כאשר הן מפורקות או כאשר הנכסים או חלקם נרכשים על ידי גורם אחר. תהליכים מסוג זה, בהם מעורבים גורמים רבים, עלולים להוביל להעלאת טענות בגין מעשים שבוצעו לכאורה על ידי הבכירים בתקופה שקדמה להם. זאת, בשל השפעתם הישירה על נושאי המשרות בכל צורה שהיא. 

נוסף על כך, חשוב לזכור שישנן תביעות וחקירות שמתנהלות גם כנגד מי שעזבו את החברה ומפתיעות אותו אפילו בתפקידו הבא. נושא משרה בעל ביטוח בתוקף יכול לזכות בכיסוי הרלוונטי, ולהבטיח לעצמו ולחברה ששומרת על פוליסת הביטוח את התנאים הנוחים ביותר להתמודדות עם נזקים, שאלה זאת אתם יכולים לשאול את סוכן הביטוח שלכם.

 

הנזקים הפוטנציאליים מהגשת תביעה בהיעדר פוליסה מתאימה

חשוב לזכור שתביעה אישית שמוגשת כנגד נושא משרה כזה או אחר שאינו מבוטח, גוררת שורת הפסדים משמעותיים גם במקרה בו אותו אדם לא יימצא אשם. תביעה שמתנהלת בבית המשפט מובילה את החברה ואת נושא המשרה הספציפי לתהליך ארוך, שכרוך בעלויות משמעותיות.

מי שאינו מבוטח עלול למצוא את עצמו ניצב מול תביעות ענק בכוחות עצמו. לצד הפסד כלכלי משמעותי, הוא עשוי להתמודד גם עם פגיעה בשמו הטוב ובדרך המקצועית שסלל לאורך תקופה משמעותית מחייו. פוליסת הביטוח לעומת זאת, תגן עליו ועל החברה בה הוא פועל בכל הנוגע לכיסוי העלויות במצבים שנגרמו בשל פגמים רלוונטיים בתפקודו. מאחר שמטבע הדברים חברות וארגונים עוברים טלטלה כלכלית ותדמיתית בכל פעם שבכירים בהם עומדים מול סוגייה משפטית, גם להן יש אינטרס משמעותי בפוליסת ביטוח מסוג זה.  

 

האם הפוליסה מתאימה לצורכי כל חברה?

בכירים שונים חשופים לתביעות שונות בשל פעילות שונה, שהיא נגזרת של אופי התפקיד שלהם ושל החברה שבה הם פועלים. מסיבה זו, כל נושא משרה זקוק להתאמה שונה של הכיסוי שמותאם לו, הכול בהתאם למאפיינים ולסיכונים הרלוונטיים. כך שהפוליסה המדוברת היא לא "פוליסת מדף" אלא פתרון שצריך להיות מותאם אישית לפי המסלול הנכון ביותר בעבור כל אחד.

כדי לוודא שהפוליסה שנבחרה מתאימה לצורכי החברה ובעלי המשרות הבכירות שמתפקדים בה, חשוב לקרוא היטב את סעיפיה ולבצע הרחבות והתאמות במידת הצורך. ההרחבות הרלוונטיות נוגעות לסל רחב של פתרונות, החל מתשלומים והוצאות ועד להתנהלות תקשורתית. הרחבות כאלה הן למשל הקדמה של הוצאות משפטיות בתביעות פליליות, אם הנתבע לא נמצא חייב; הרחבת כיסוי של תביעות שהן תוצר של תובענה ייצוגית; הרחבת סיוע ממשרד יחסי ציבור בעבור משברים תקשורתיים וכדומה.

אם אינכם בטוחים בכך שהתנאים המוצגים בפניכם מותאמים למאפיינים הייחודיים של תפקידכם, מומלץ לשקול התייעצות עם גורמים מקצועיים ולהימנע מחתימה על פוליסה שלא מספקת את הכיסוי הרלוונטי. רק כך תוכלו לקבל החלטות עסקיות בראש שקט, לדעת שאתם מוגנים במידת הצורך ולקבל את כל התנאים הנדרשים על מנת להתמודד נכון עם תביעות ומשברים.

 

Leave a Comment