רופאים, עורכי דין ובעלי מקצוע אחרים בדרך כלל מעוניינים לסייע ללקוח שלהם, אך לעתים בגלל רשלנות או טעות אנוש הם עלולים דווקא לגרום לו נזק

עבור מקרים אלה קיים ביטוח אחריות מקצועית שמבטח בעלי מקצועות חופשיים ומעניק להם כיסוי במקרה של תביעה.

מה זה בכלל?

בסופו של דבר בעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, מהנדסים ורואי חשבון הם בני אדם ועשויים לטעות. כאשר חלה רשלנות או טעות כלשהי נשאלת השאלה מי האחראי לה. בשנים האחרונות מתחזקת המגמה לתבוע בעלי מקצועות חופשיים כאשר ההליך הטיפולי לא נעשה בצורה מושלמת. כך לדוגמה, כאשר רופא מבצע ניתוח אך הניתוח לא הצליח כמצופה הוא עלול להיות נתון לתביעה מצד המטופל.

ביטוח מקצועי מאפשר לבעל המקצוע לעסוק בתחומו ללא חשש מתביעות שונות. במקרה של תקלה או טענה לרשלנות הביטוח יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח. במלים אחרות, כאשר מבוטח מבצע טעות בעבודתו וגורם בכך נזק למטופל הוא זוכה לכיסוי מחברת הביטוח כאשר מוגשת נגדו תביעת נזיקין.

ביטוח מקצועי

תדאג לעצמך ולעסק שלך

תנאי הפוליסה

כמו כל פוליסה, גם הפוליסה הזו מורכבת מסעיפים ותנאים שונים, ולפני שאתם חותמים עליה עליכם לבדוק היטב מהם התנאים. הפוליסות מתואמות לבעלי המקצוע השונים, כי לכל בעל מקצוע יש רמת אחריות שונה כלפי מקבל השירותים.

 

עדכון הפוליסה

אחת לכמה זמן מומלץ לעדכן את תנאי הפוליסה, בהתאם לשינויים תעסוקתיים. כך לדוגמה, כאשר המבוטח מרחיב את תחומי עיסוקו אך לא מרחיב את תנאי הפוליסה הוא עלול למצוא את עצמו מכוסה חלקית. בצורה כזו הוא עלול לחשוב שהוא מבוטח לחלוטין אך למעשה הוא יהיה חשוף לתביעות.

 

סוגי ביטוח שונים

ביטוח אחריות מקצועית מתבסס בדרך כלל על שני סוגי מקרים. אחריות מקצועית על בסיס אירוע תכסה את המבוטח בתנאי שהפוליסה הייתה קיימת בזמן התרחשות האירוע. גם אם התביעה הוגשה לאחר פקיעת הפוליסה, המבוטח יכוסה כיוון שהמקרה אירע בזמן שהפוליסה הייתה קיימת.

לעומת זאת, ביטוח אחריות מקצועית על בסיס הגשת תביעה יכסה את המבוטח גם בתביעות על אירועים שהתרחשו טרם רכישת הפוליסה. שימו לב שבחוזה הפוליסה חייבת להיות מצוינת התקופה המכוסה במסגרת הביטוח ומהם המקרים הנכנסים תחת ההגדרה.  

Leave a Comment